Ponad 1000 mieszkań w słonecznych miejscach, takich jak Barcelona, Madryt, Rzym ...

Zastrzeżenie prawne

Zastrzeżenie prawne

Wprowadzenie
Strona ta jest udostępniana przez firmę APARTMENTS RENT THE SUN AND MORE, S.L., Paseo de Gracia, 39 08006 Barcelona, Hiszpania. Wszystkie informacje dostępne na tej stronie dotyczące firmy APARTMENTY RENT THE SUN AND MORE, S.L. (zwana dalej "RentTheSun"), stowarzyszonych z firmą RentTheSun przedsiębiorstw oraz stron trzecich muszą zostać zamieszczane z najwyższą staranością. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować, że wszystkie informacje zamieszczane na stronie są kompletne. Firma RentTheSun nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za widniejące na stronie błędy. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą obowiązywać natychmiastowo po ich zamieszczeniu na stronie RentTheSun.

Wchodząc na tę stronę jednocześnie uznają Państwo i akceptują regulamin oraz wszelkie warunki bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń. Przytaczane wcześniej w języku polskim terminy i warunki  są jedynie wersją tłumaczoną z języka angielskiego i dostarczane są Państwu przez firmę RentTheSun jedynie w celu lepszego zrozumienia treści tego dokumentu. Firma zastrzega sobie ważność tego dokumentu jedynie w wersji anglojęzycznej.

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej

Korzystanie ze strony internetowej

Zawartość tej strony jest własnością firmy RentTheSun. Dlatego też firma RentTheSun jest jedynym posiadaczem całej zawartości tej strony: źródła kodu, projektu, jej zawartości, znaku towarowego, loga itd. Z tego względu upoważnia się firmę RentTheSun do wszystkich praw przyznanych przez ustawę o znakach towarowych oraz ustawę o własności intelektualnej. Powielanie, z wyjątkiem użytku prywatnego, przetwarzania, dystrybucji, publikacji i udostępnianie publiczne oraz, ogólnie, wszelkie inne formy wykorzystania, przez jakąkolwiek procedurą, dowolnej części lub całości treści, jak również jego projektowania i doboru materiałów zawartych i sposób, w jaki są one prezentowane są zabronione, z wyjątkiem wyraźnej, pisemnej zgody RentTheSun.

RentTheSun zastrzega sobie prawo do jakichkolwiek zmian w zamieszczanych na stronie informacjach, materiałach, oprogramowaniach, aplikacjach i innych przedmiotach zamieszczanych w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Zabrania się korzystania z tej strony w celach niezgodnych z prawem lub zakazanych przez niniejsze warunki. Użytkownik nie może korzystać z witryny w żaden sposób, który mógłby w jakikolwiek sposób uszkodzić, wyłączyć, przeciążać lub zaszkodzić stronie RentTheSun. Zabrania się ingerować w działania użytkowników jakiejkolwiek innej strony, które mogłoby zaklócać korzystanie ze strony RentTheSun. Zabronione jest analizowanie haseł, włamywanie się lub używanie innych środków w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do strony internetowej RentTheSun.

Ograniczona odpowiedzialność

Dostęp do tej strony jest na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Ani RentTheSun, ani żaden z jego współpracowników, pracowników, przedstawicieli lub innych stron zaangażowanych w tworzenie, produkcję lub dostarczanie nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie pośrednie lub inne szkody, które byly spowodowane korzystaniem z treści na stronie internetowej. Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy lub inne nieprawidłowości lub niekompletności informacji na stronie internetowej, nawet jeśli RentTheSun została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. RentTheSun nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą byc powodowane dla użytkowników lub osób trzecich.

Osoby trzecie
Zamieszczone na tej stronie hiperłącza, które umozliwiają użytkownikowi swobodne przemieszczanie sie do stron internetowych osób trzecich, slużą wyłącznie jako udogodnienie dla użytkownika. RentTheSun nie sprawdza ani nie ma żadnej kontroli nad zamieszczaną na stronach internetowych osób trzecich treścią. Tak więc RentTheSun w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za treści na stronach internetowych osób trzecich i nie popiera ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących tych treści. Wchodząc na strony internetowe osób trzecich za pośrednictwem hiperłączy udostępnianych przez stonę RentTheSun robią to Państwo na własne ryzyko. RentTheSun nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszanie jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych lub innych dóbr osobistych praw, które występują na stronie udostępnianej przez hiperłącze.

Ochrona danych

Podczas korzystania z naszych usług mogą Pańswo być poproszeni o Państwa dane osobiste.  Dostarczając firmie RentTheSun użytkownicy wyraźnie zgadzają się na to, że dane te mogą być wykorzystywane w procesie rezerwacji i wynajmu apartamentów. Firma RentTheSun będzie wykorzystywać wszystkie dane otrzymane drogą składanych formularzy rezerwacji lub za pośrednictwem maila z należytą poufnością. Użytkownicy mogą wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych i mogą skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, odwołania. Mogą to zrobić za pomocą pisemnego wniosku przesyłanego na adres siedziby RentTheSun, Carrer Tuset, 19 08006 Barcelona, ​​Hiszpania. Wniosek ten musi zawierać imię i nazwisko danej osoby oraz kserokopię jego / jej dokumentu tożsamości.

W celu zapewnienia, że strona RentTheSun jest prawidłowo prowadzona i zapewnia najlepszą możliwość przeglądania informacji dla użytkowników, zarówno RentTheSun jak i jego dostawcy usług internetowych lub inni dostawcy mogą używać plików cookie (plików tekstowych zapisanych w przeglądarce na komputerze użytkownika związanych z niektórymi jego preferencjami zarejestrowanymi podczas jego wizyty na danej stronie internetowej) lub sygnałów nawigacyjnych (obrazy elektroniczne, które pozwalają stronie internetowej policzyć liczbę użytkowników, którzy uzyskują dostęp do wybranej strony i dostęp do pewnych plików cookie). Cookies nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają żadnych wirusów. Możliwe jest wyłączenie obsługi plików cookie w każdej chwili za pomocą ustawień w swojej przeglądarce. Z reguły pliki cookie są używane tylko na naszych stronach na długości sesji, do celów statystycznych całkowicie anonimowo, do oceny i poprawy łatwości obsługi. Cookies mogą niekiedy stanowić dodatkowy cel w niektórych częściach strony.

RentTheSun może korzystać z tych narzędzi do śledzenia informacji w swoich systemach oraz w celu identyfikacji kategorii gości za pomocą takich instrumentów jak adres IP, domeny, rodzaj przeglądarki i odwiedzane strony. RentTheSun zgłosi informacje te do swojego webmastera, który będzie ich używać do analizy liczby odwiedzających różne obszary strony i aby upewnić się, że strona RentTheSun jest przydatnym i skutecznym źródłem informacji. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom uniknąć pojawiania się ¨cookies¨ albo też informują użytkowników o możliwości ich pojawienia się. Musimy ostrzec, że w pewnych okolicznościach możmy odmówić dostępu do niektórych części strony RentTheSun użytkownikom, którym przeglądarki nie pozwalają na korzystanie z plików ¨cookie¨ ze względu na zagrożenia ich działalności.

Dzieci

Usługi firmy RentTheSun nie są skierowane do dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. W takich przypadkach aby skorzystać z naszych usług niezbędna jest zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego. Jeśli rezerwacja apartamentu zostanie dokonana przez osobę nieletnią firma RentTheSun zastrzega sobie prawo do odmówienia takiej rezerwacji.