Meer dan 1000 appartementen in zonnige bestemmingen zoals Barcelona, Madrid en Rome ...

Wettelijke vrijwaring

Wettelijke vrijwaring

Introductie

Deze website wordt u aangeboden door APARTMENTS RENT THE SUN AND MORE, S.L., Paseo de Gracia, 39 08006 Barcelona, Spain. Alle informatie die beschikbaar is op de website over APARTMENTS RENT THE SUN AND MORE, S.L. (Hierna ¨RentTheSun¨), aangesloten bedrijven van RentTheSun en derden is samengesteld met uiterste zorg. Wij zijn echter niet in staat om de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie te waarborgen. RentTheSun aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de inhoud van deze website. Eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden van kracht onmiddellijk na het publiceren van de gewijzigde Voorwaarden op de Website. Door het bezoeken van deze website geeft u tegelijkertijd erkenning en aanvaarding van de volgende bepalingen en voorwaarden, zonder enige beperking of voorbehoud.

De volgende bepalingen en voorwaarden in het Nederlands is een vertaalde versie en wordt u aangeboden als een extra service door RentTheSun voor een beter begrip. De geldige wettelijke disclaimer voor deze website is de Engels executie.

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Gebruik van de website inhoud

De inhoud van deze website is eigendom van RentTheSun. Daarbij, RentTheSun is de exclusieve houder van de inhoud van de gehele website's: broncode, design, content, handelsmerk en logo's. Dus RentTheSun heeft recht op alle, van de door de Trademark Act en de Intellectual Property Act verleende rechten.

Reproductie is verboden, behalve voor privégebruik, verwerking, distributie, publicatie en het beschikbaar maken voor het publiek. In het algemeen is elke andere vorm van gebruik door een procedure, een deel of het geheel van de inhoud, evenals het ontwerp en de selectie van het opgenomen materiaal verboden. Ook de manier waarop ze worden gepresenteerd is verboden, tenzij met uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van RentTheSun.

RentTheSun behoudt zich het recht voor om alle inhoud, materialen, software, applicaties en andere items, gebruikte of bevatte informatie op de website, wordt ten alle tijden zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd.

Het is verboden om deze website te gebruiken voor enig doel dat onwettig is of dat door deze voorwaarden verboden is. U mag de website niet gebruiken op een manier die schade, storing, toeslag of schadelijk is voor de website. Het is verboden om een andere website gebruiker te storen in het gebruik van de website. Ook is het verboden om onbevoegde toegang te krijgen tot de website door middel van password mining, hacking of enig ander middel.

Beperking van de aansprakelijkheid

Het bezoeken van deze website is op eigen risico en u bent verantwoordelijk voor uw eigen daden. Noch RentTheSun, noch een van haar medewerkers, werknemers, vertegenwoordigers of andere partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van de website is aansprakelijk voor eventuele gevolgschade of andere schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de content op de website. Dit omvat ook de schade veroorzaakt door virussen of andere onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website, zelfs als RentTheSun op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. RentTheSun is niet aansprakelijk voor eventuele schades of verliezen die dergelijke elementen kunnen veroorzaken aan de gebruikers of derden.

Derden

Uitgevoerde hyperlinks op deze website die u naar websites van derden brengen, worden uitsluitend voor uw gemak gedaan. RentTheSun heeft geen enkele controle op deze derde partij websites, dus RentTheSun is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud op websites van derden en is niet bekrachtigd of vertegenwoordigd op hen.

Het is voor uw eigen risico op deze websites van derden, die zijn voorzien van hyperlinks door RentTheSun, te betreden. RentTheSun heeft geen enkele aansprakelijkheid voor enige schending van auteursrechten, handelsmerken van andere intellectuele eigendomsrechten of persoonlijkheids rechten die optreden op een pagina die toegankelijk is via een hyperlink.

Data bescherming

Bij het gebruik van onze diensten kan u gevraagd worden om persoonlijke gegevens te verstrekken. Door het verstrekken van RentTheSun persoonsgegevens, komen gebruikers uitdrukkelijk overeen dat dergelijke gegevens kunnen worden gebruikt om de reservering en verhuur van de appartementen te verwerken.

RentTheSun zal uw persoonlijke data, dat ontvangen is door middel van de boekingsaanvraag of e-mails, strikt vertrouwelijk behandelen. Gebruikers kunnen hun toestemming van de betrokkene intrekken en hun rechten uitoefenen op toegang, rectificatie, annulering en verzet door middel van een schriftelijk verzoek dat gericht is aan het geregistreerde kantoor van RentTheSun, Carrer Tuset 19, 08006 Barcelona, Spanje. Dit verzoek moet de naam en achternaam van de persoon bevatten betreffende een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs.

Om ervoor te zorgen dat de website van RentTheSun correct wordt beheerd en de beste browser voor gebruikers wordt verleend, gebruikt zowel RentTheSun als de website van het bedrijf cookies (korte tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser op de computer van de gebruiker met betrekking tot bepaalde voorkeuren van de gebruiker tijdens het gebruik van de website) of bakens (elektronische plaatjes die de website toestaan om het aantal bezoekers te tellen die een specifieke pagina bezoeken en toegang krijgen tot bepaalde cookies).
Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. U kunt het gebruik van cookies op elk gewenst moment via de instellingen van uw browser uitschakelen. In de regel worden cookies alleen gebruikt op onze website voor de duur van uw sessie, voor het doel van de anonieme, statistische evaluaties en voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid. Cookies kunnen incidenteel dienen als een extra doel in bepaalde delen van de website.
RentTheSun kan deze tools gebruiken om informatie in haar systemen op te sporen en om bezoekerscategorieën te identificeren met behulp van punten, zoals IP-adres, domein, soort browser en bezochte pagina´s. RentTheSun zal deze informatie naar de webmaster overbrengen, die het zal gebruiken om het aantal bezoekers te analyseren op verschillende gebieden van de pagina. Hierdoor zorgt de webmaster dat de website van RentTheSun waarborgen als een nuttige en effectieve bron van informatie. De meeste browsers kunnen voorkomen dat cookies worden gecreërd of hen kunnen waarschuwen wanneer dit gebeurt. Wij moeten u waarschuwen dat onder bepaalde omstandigheden toegang tot bepaalde delen van de website RentTheSun kan worden geweigerd doordat browsers het gebruik van cookies niet toestaan wanneer de operatie in gevaar is.

Kinderen

De service van RentTheSun is niet gericht op kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar oud. De toestemming van een ouder of voogd is nodig voor het gebruik van onze diensten. Als RentTheSun informatie rechtstreeks van een moet ontvangen onder de 18 jaar oud, behoudt RentTheSun zich het recht voor om deze te verwijderen.

Laatst update, October 2014