Meer dan 1000 appartementen in zonnige bestemmingen zoals Barcelona, Madrid en Rome ...

Algemene voorwaarden - RentTheSun.com

Print Friendly and PDF

Algemene voorwaarden

Reserveringen

Om een reservering te formaliseren is een vooruitbetaling vereist van een deel van de totale huursom, dit varieert van 15% tot 40% afhankelijk wat voor soort appartement het betreft. De betaling kan worden gedaan via een bank overschrijving of via credit card (Visa of MasterCard). Indien er via overschrijving betaald wordt moet er een kopie van het overschrijvingsbewijs email worden naar Apartments Rent The Sun and More S.L. Dit bedrag wordt niet terugbetaald in het geval dat de reservering wordt geannuleerd, tenzij anders vermeld in de beschrijving van het appartement. Alle reserveringen moeten worden bevestigd door RentTheSun.com voordat deze geldig zijn.

Prijzen

In alle prijzen is een normaal gebruik van elektriciteit, water en gas, evenals de huur van lakens en handdoeken inbegrepen.

De prijzen staan altijd vermeld in euro's (€) en kunnen variëren in verband met hoog en laag seizoen of naar aanleiding van hoogtijdagen, afhankelijk welk appartement het betreft.

Apartments Rent The Sun and More S.L. zal ervoor zorgdragen dat de website continu geactualiseerd blijft. Zodat alle prijzen die eventueel aangepast worden, actueel blijven.

Indien anders aangegeven in de beschrijving van een appartement, zijn de schoonmaakkosten aan het begin van de huur inbegrepen bij de prijs. De klanten worden verzocht het appartement in een vergelijkbare staat achter te laten als hoe zij het hebben aangetroffen.

Betaling

De klant moet de gehele huursom in contanten betalen bij het overhandigen van de sleutels, de huursom bedraagt het bedrag wat overblijft na aftrekking van het voorschot voor de reservering. Alleen in uitzonderlijke gevallen, afhankelijk van het appartement, kan worden betaald met credit card (Visa of MasterCard).

Annuleringen

Tenzij anders vermeld, worden de bedragen tot aan de reservering terugbetaald. Er zullen geen extra annuleringskosten in rekening gebracht worden, alleen als dit van tevoren beschreven staat.

Wij raden de klanten aan om van te voren een reisverzekering af te sluiten.

Annuleringen van welke aard dan ook, met inbegrip van annuleringen gebaseerd op overmacht, zijn onderworpen aan deze annuleringsvoorwaarden.

Als in een uitzonderlijk geval Apartments Rent The Sun and More S.L. niet in staat zou zijn de afgesproken accommodatie te verschaffen, behoudt zij zich het recht voor om de klant onder te brengen in een vergelijkbaar appartement. In het geval dat dit een goedkopere accommodatie betreft, zal het verschil in de huursom aan de klant worden terugbetaald; in het geval dat deze duurder is, zal de klant niets hoeven bij te betalen. In het geval dat de klant niet akkoord gaat, heeft hij recht op terugbetaling van het volledige reserveringsbedrag.

Borg

Op het moment dat de klant het appartement betreedt, zal hij een borg moet betalen als garantie voor mogelijke schade aan de woning of de inboedel, waarvan de hoogte afhankelijk is van het betreffende appartement. De borg zal worden terugbetaald wanneer de klant vertrekt, zodra is vastgesteld dat er geen schade is opgetreden. In het geval van verlies van de sleutels zal de borg worden gebruikt om een nieuwe kopie te betalen.

Aankomst/vertrek

Het appartement kan standaard – tenzij de beschrijving van het betreffende appartement anders aangeeft – worden betrokken na 15:00 uur; bij vertrek moet het appartement voor 11:00 uur ‘s ochtends worden verlaten, om tijd te laten voor het schoonmaken van het appartement.

Het betrekken van het appartement na 20:00 uur kost € 20 extra, tenzij anders is aangegeven in de beschrijving van het betreffende appartement.

Het gebruik van het appartement door meer personen dan is afgesproken in de huurovereenkomst is niet toegestaan. Afwijkingen van deze regel kunnen leiden tot het inhouden van de borg en tot uitzetting van de klant uit het appartement.

Huisdieren

Geen huisdieren, van welke aard dan ook zijn niet toegestaan ​​in de appartementen, tenzij anders vermeld in de beschrijving van het appartement.

Huisregels

De klanten moeten rekening houden met de buren van het appartement, wat betekent dat:

•  Het verboden is om feesten te houden, van welke soort dan ook, of harde muziek te draaien in het appartement of in de gemeenschappelijke ruimtes.

•  De klanten worden verzocht de stilte-uren te respecteren, die duren van 22:00 uur tot 10:00 uur ‘s ochtends.

•  De klanten worden verzocht geen lawaai te maken in het trappenhuis, met name tijdens de nachtelijke uren.

•  De klanten worden verzocht de liftdeuren niet open te laten staan.

•  De klanten worden aanbevolen om de deur van het appartement op slot te draaien, om mogelijke diefstal te voorkomen.

•  De klanten worden verzocht om de gemeenschappelijke ruimtes niet vuil te maken.

Wij danken u voor uw medewerking. In het geval dat de klant overlast veroorzaakt aan de buren zullen de klant en zijn reisgenoten het appartement direct moeten verlaten, zonder enig recht op terugbetaling.

We kunnen niet garanderen dat u op dezelfde verdieping zit van uw gekozen appartement, in het geval er identieke appartementen aanwezig zijn in hetzelfde gebouw.

Aansprakelijkheid

Apartments Rent The Sun and More S.L. is niet de eigenaar van de appartementen, en treedt alleen op als tussenpersoon tussen de klant en de eigenaar, en haar dienstverlening eindigt met het overhandigen van de sleutels en het versturen van de routebeschrijving naar het appartement.

Onder geen beding accepteert Apartments Rent The Sun and More S.L. aansprakelijkheid voor schade of letsel geleden door de klant, aan zijn eigendommen of aan het appartement tijdens de afgesproken verblijfsduur, met inbegrip van schade ontstaan door diefstal, overval, overstroming of brand.

Eventuele rechtsgeschillen die ontstaan tussen de klant en Apartments Rent The Sun and More S.L. zullen worden gehoord door de rechtbanken uit het land van oorsprong in het geval van onderdanen van de Europese Unie en door de lokale rechtbank van Barcelona in alle overige gevallen.

Website en bedrijf

Het contract zal worden opgeslagen. Om veiligheidsredenen zullen uw boekingsgegevens niet via internet kunnen worden geraadpleegd. Deze informatie blijft vertrouwelijk in overeenstemming met ons privacybeleid.

Het domein RentTheSun.com is eigendom van de vennootschap Apartments Rent The Sun and More S.L. met domicilie in Barcelona, Paseo de Gracia 39, en CIF B63666887, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het Registro de Empresas de Actividad Turística (REAT) onder het nummer EB-00198.