Över 1000 lägenheter i soliga destinationer som Barcelona, Madrid, Rom ...

Ansvarsfriskrivning

Ansvarsfriskrivning

Inledning

Denna webplats presenteras til dig av APARTMENTS RENT THE SUN AND MORE, S.L, Paseo de Gracia, 39 08006 Barcelona, Spain. All information på denne webbplats om APARTMENTS RENT THE SUN AND MORE, S.L. (härefter «RentTheSun»), partners till RentTheSun, eller tredje part, behandlas med fullständig omsorg. Vi kan inte garantera 100% precision av den givna informationen. RentTheSun tar inget ansvar för eventuella fel i innehållet på denna webbplats. Eventuella ändringar av dessa villkor kommer att gälla omedelbart efter uppdatering av hemsidan.

Genom att använda denna webbplats bekräftar du samtidigt dessa villkor utan några begränsningar.

Följande villkor på svenska är översatt och levereras till dig som en tjänst av RentTheSun. De ursprungliga och giltiga villkor som gäller för denna webbplats finns i den engelska versionen.

Användarvillkor av webbplatsen

Användning av webbplatsens innehåll

Innehållet på denna webbplats är RentTheSun’s egendom. Detta gör RentTheSun till enda äger av allt innehåll på webbplatsen: källor, design, innehåll, varumärken, logo, etc. Därmed följer RentTheSun rättigheterna som beviljats av "the Trademark Act" och "the Intellectual Property Act." Kopiering, med undantag för privat bruk, bearbetning, distribution, publicering och att göra information tillgänglig för allmänheten, som utgångspunkt, alla andre typer användning, oavsett förfarande, med delar av eller hela innehållet, samt design och använt material, inbegripet hur de presenteras, är förbjudet, förutom med skriftligt tillstånd från RentTheSun.

RentTheSun förbehåller sig rätten att ändra delar av eller hela innehållet, material, programvara, applikationer, och övrigt som används eller finns på webbplatsen när som helst utan förvarning.

Det är forbjudet att använda denna webbplats för något ändamål som är olagligt eller förbjuds av dessa villkor. Du får inte använda webbplatsen på något sätt som kan skada webbplatsen. Det är förbjudet att störa andre användares använding av webbplatsen. Att få eller erhålla sig obehörlig atkomst till webbplatsen genom olaglige metoder såsom ”password mining”, hacking, eller på annat sätt, är forbjudet.

Ansvarsbegränsning

Tillgång till denna hemsida är på egen risk och du är ansvarig för dina egna handlingar. Varken RentTheSun, deras Samarbetspartners, anställda, representanter, eller någon annan part involverade i att skapa, producera eller leverera webbplatsen är ansvarig för eventuella följdskador eller andra skador som orsakats av användning av webbplatsens innehåll. Detta omfattar såväl skador som orsakats av alla typer virus eller andra felaktigheter eller ofullständig information på webbplatsen, även om RentTheSun är informerats om möjligheten för sådana skador. RentTheSun är inte ansvarig för eventuella skador eller förluster dessa element tillfogar användare eller tredje part.

Tredjeparter

Hyperlänkar på denna webbplatsen som tar dig till en tredje parts webbplats, är uteslutande en service till dig. RentTheSun ser inte över eller kontrollerar dessa tredje parts webbplatser, och RentTheSun är således inte på något sätt ansvarig för innehållet på tredje parts webbplatser och varken stödjer eller ger någon garanti för dessa. Du besöker de tredje parters webbplatser, som tillhandahålls till dig via hyperlänkar på RentTheSun, på egen risk. RentTheSun tar inget ansvar för eventuella intrång i upphovsrätten, varumärken eller andra immateriella eller personlighetsskyddet som sker på en sida som nås genom en hyperlänk.

Skydd av personlig information

Genom att använda våra tjänster, kan du bli tillfrågad att lämna personuppgifter. Genom att tillhandahålla RentTheSun personlig information, verifierar användarna att all data kan användas för att behandla beställningar och hyra lägenheter. RentTheSun behandlar alla personliga uppgifter som lämnats via formulär eller e-post med den strängaste omsorg. Användare kan återkalla sitt samtycke och utöva sina rättigheter för at få tillgång till, korrigera, avbryta och ta bort data genom skriftlig ansökan skickat till RentTheSun sitt huvudkontor i, Carrer Tuset, 19, 08006 Barcelona, Spain. En sådan begäran skall innehålla det fullständiga namnet på personen samt en kopia av hans / hennes ID.

För att garantera att webbplatsen RentTheSun är rätt förvaltade och för det enklaste sök-alternativ för andvändare, använder både RentTheSun och deras leverantörer så kallade ”cookies” ekker ”web beacons” (elektroniska bilder som gör det möjligt att räkna antalet besökare till en viss sida). Cookies skader inte din dator och innehåller inga virus. Du kan inaktivera användningen av cookies när som helst via inställningarna i din webbläsare. Cookies används på vår hemsida bara för att följa längden av sessionen och (anonyma) statistiska utvärderingar för att förbättra användbarheten. Cookies kan tjäna flera syften i vissa delar av webbplatsen.

RentTheSun kan använda verktyg som detta för att spåra information i sina system och identifiera kategorier av besökare genom bland annat IP-adress, domän, webbläsartyp och sidor som besökts. RentTheSun kommer att rapportera denna information till deras webmaster, som kommer att analysera antalet besökare till de olika delar av webbplatsen och se till att webbplatsen för RentTheSun är en värdefull informationskälla. De flesta webbläsare tillåter användare att stänga av cookies eller varna dem om cookies uppstår. Vi måste informera dig om att tillgång till vissa delar av webbplatsen kan nekas besökare som använder webbläsare som inte tillåter användning av cookies.

Barn

RentTheSun sina tjänster är inte riktade till barn och ungdomar under 18 år. Tillåtelse från en förälder eller ansvarig vårdnadshavare krävs för användning av våra tjänster. Om RentTheSun får information direkt från ett barn under 18 år, förbehåller RentTheSun sig rätten att ta bort denna information.

Senast uppdaterad oktober 2014.